Mały podatnik PIT

Mały podatnik PIT

Rok Mały podatnik
2016 1’200’000 € 5’092’000 PLN
2017 1’200’000 € 5’157’000 PLN

Mały podatnik – czyli podatnik spełniający warunek co do niewielkiego stosunkowo przychodu rocznego – ma dodatkowe uprawnienia. Może skorzystać z kwartalnej metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, mogą korzystać z tzw. kredytu podatkowego w związku z rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także z jednorazowej amortyzacji do 50.000 euro rocznie.

Limit dotyczy wszystkich przychodów, nie tylko przychodów z działalności gospodarczej.

Limit jest identyczny, jak dla podatku PIT.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350, z późn. zm.): „Art.5a Ilekroć w ustawie jest mowa o:

20) małym podatniku – oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł;

Program MdM Mieszkanie dla młodych

Program MdM Mieszkanie dla młodych – średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych

Mieszkania o wartości transakcyjnej nie wyższej niż wskazana po wyliczeniu na podstawie wskaźnika uczestniczyć będą w programie dopłat rządowych Mieszkanie dla Młodych. Dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu, wartość maksymalna mieszkania wyliczona na podstawie wskaźnika powinna stanowić zaporową cenę w trakcie negocjacji z deweloperem lub w trakcie poszukiwania ofert rynkowych. Jej przekroczenie uniemożliwia korzystanie z programu MdM.

 

Limit ceny 1 m. kw. mieszkania oraz maksymalna wysokość dopłaty w miastach wojewódzkich
– wartości obowiązujące od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r.
(przy założeniu naliczenia dla 50 m kw., dla kredytobiorcy nie posiadającego dziecka – wskaźnik 10%).
Miejscowość Maksymalna cena metra kw. uprawniająca do otrzymania dopłaty Maksymalna wysokość dopłaty (10%, dla 50 m kw.)
Białystok 4 458,85 zł 20 267,50 zł
Bydgoszcz i Toruń 4 546,85 zł 20 667,50 zł
Gdańsk 5 234,35 zł 23 792,50 zł
Gorzów Wlkp. i Zielona Góra 4 052,40 zł 18 420,00 zł
Katowice 4 773,45 zł 21 697,50 zł
Kielce 4 691,21 zł 21 323,70 zł
Kraków 5 112,80 zł 23 240,00 zł
Lublin 4 620,83 zł 21 003,80 zł
Łódź 4 515,50 zł 20 525,00 zł
Olsztyn 5 465,35 zł 24 842,50 zł
Opole 3 901,15 zł 17 732,50 zł
Poznań 5 924,60 zł 26 930,00 zł
Rzeszów 4 049,65 zł 18 407,50 zł
Szczecin 4 516,60 zł 20 530,00 zł
Warszawa 6 588,32 zł 29 946,90 zł
Wrocław 5 181,00 zł 23 550,00 zł
Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bankier.pl, Michał Kisiel

 

Limit ceny 1 m. kw. mieszkania oraz maksymalna wysokość dopłaty w gminach sąsiadujących z miastami będącymi siedzibami wojewody lub sejmiku województwa
– wartości obowiązujące od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r.
(przy założeniu naliczenia dla 50 m kw., dla kredytobiorcy nie posiadającego dziecka – wskaźnik 10%).
Gminy Maksymalna cena metra kw. uprawniająca do otrzymania dopłaty Maksymalna wysokość dopłaty (10%, dla 50 m kw.)
gminy sąsiadujące z Białymstokiem 4 166,53 zł 18 938,75 zł
gminy sąsiadujące z Bydgoszczą i Toruniem 4 137,65 zł 18 807,50 zł
gminy sąsiadujące z Gdańskiem 4 889,50 zł 22 225,00 zł
gminy sąsiadujące z Gorzowem Wlkp. i Zieloną Górą 3 838,45 zł 17 447,50 zł
gminy sąsiadujące z Katowicami 4 395,33 zł 19 978,75 zł
gminy sąsiadujące z Kielcami 3 955,54 zł 17 979,70 zł
gminy sąsiadujące z Krakowem 4 694,80 zł 21 340,00 zł
gminy sąsiadujące z Lublinem 4 291,97 zł 19 509,00 zł
gminy sąsiadujące z Łodzią 4 096,13 zł 18 618,75 zł
gminy sąsiadujące z Olsztynem 4 133,58 zł 18 789,00 zł
gminy sąsiadujące z Opolem 3 714,15 zł 16 882,50 zł
gminy sąsiadujące z Poznaniem 5 043,72 zł 22 926,00 zł
gminy sąsiadujące z Rzeszowem 3 809,85 zł 17 317,50 zł
gminy sąsiadujące z Warszawą 4 634,80 zł 21 067,25 zł
gminy sąsiadujące z Wrocławiem 4 612,03 zł 20 963,75 zł
gminy sąsiadujące ze Szczecinem 4 215,75 zł 19 162,50 zł
Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bankier.pl, Michał Kisiel

 

Limit ceny 1 m. kw. mieszkania oraz maksymalna wysokość dopłaty w pozostałych gminach
– wartości obowiązujące od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r.
(przy założeniu naliczenia dla 50 m kw., dla kredytobiorcy nie posiadającego dziecka – wskaźnik 10%).
Gminy w województwach Maksymalna cena metra kw. uprawniająca do otrzymania dopłaty Maksymalna wysokość dopłaty (10%, dla 50 m kw.)
dolnośląskie 4 043,05 zł 18 377,50 zł
kujawsko-pomorskie 3 728,45 zł 16 947,50 zł
lubelskie 3 963,12 zł 18 014,20 zł
lubuskie 3 624,50 zł 16 475,00 zł
łódzkie 3 676,75 zł 16 712,50 zł
małopolskie 4 276,80 zł 19 440,00 zł
mazowieckie 3 862,33 zł 17 556,05 zł
opolskie 3 527,15 zł 16 032,50 zł
podkarpackie 3 570,05 zł 16 227,50 zł
podlaskie 3 874,20 zł 17 610,00 zł
pomorskie 4 544,65 zł 20 657,50 zł
śląskie 4 017,20 zł 18 260,00 zł
świętokrzyskie 3 296,28 zł 14 983,10 zł
warmińsko-mazurskie 3 444,65 zł 15 657,50 zł
wielkopolskie 4 203,10 zł 19 105,00 zł
zachodniopomorskie 3 914,90 zł 17 795,00 zł
Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bankier.pl, Michał Kisiel

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
  (Dz.U. 2013 poz. 1304)

Ulga budowlana – zwrot VAT

Ulga budowlana – zwrot VAT

Uwaga !

 • jak korzystać z ulgi budowlanej w 2014 i 2015 roku?
 • jakie są najnowsze limity zwrotu VAT za materiały budowlane?
 • zakup jakich materiałów uprawnia do ubiegania się o zwrot VAT?
Wniosek złożony w II kwartale 2017
Cena 1 m2 powierzchni
(dla premii gwarancyjnej
ogłaszana w poprzednim kwartale)
Ile z każdej
faktury może odliczać?
Występuje pozwolenie na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł – odliczamy 6.818 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł – odliczamy 6.522 zł
70m2 * 4.000 zł = 280.000 zł * 12,195 % = 34.146,00 zł 30m2 * 4.000 zł =120.000 zł* 12,195 % = 14.634,00 zł
Wniosek złożony w IV kwartale 2015 na FV:
22% VAT 4.000 zł 68,18 % łącznie limit w IV kw. łącznie limit w IV kw.
23% VAT 4.000 zł 65,22 % 34.146 zł 14.634 zł

Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy? Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł – odliczamy 5.523 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł – odliczamy 5.523 zł
70m2 * 4.000 zł = 280.000 zł * 9,959 % = 27.885,20 zł 30m2 * 4.000 zł =120.000 zł * 9,959 % = 11.950,80 zł
22% VAT 4.000 zł 55,23 % 27.885 zł 11.951 zł
23% VAT 4.000 zł 55,23 % 27.885 11.951

 

Wniosek złożony w I kwartale 2017
Cena 1 m2 powierzchni
(dla premii gwarancyjnej
ogłaszana w poprzednim kwartale)
Ile z każdej
faktury może odliczać?
Występuje pozwolenie na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł – odliczamy 6.818 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł – odliczamy 6.522 zł
70m2 * 3.961 zł = 277.270 zł * 12,195 % = 33.813,08 zł 30m2 * 3.961 zł =118.830 zł* 12,195 % = 14.491,32 zł
Wniosek złożony w I kwartale 2016 na FV:
22% VAT 3.961 zł 68,18 % łącznie limit

w I kw. 2016

33.813 zł

łącznie limit

w I kw. 2016
14.491 zł

23% VAT 65,22 %

Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy? Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł – odliczamy 5.523 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł – odliczamy 5.523 zł
70m2 * 3.961 zł = 277.270 zł * 9,959 % = 27.613,32 zł 30m2 * 3.961 zł = 118.830 zł * 9,959 % = 11.834,28 zł
22% VAT 3.961 zł 55,23 % łącznie limit

w I kw. 2016
27.613 zł

łącznie limit

w I kw. 2016
11.834 zł

23% VAT

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468): Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części.
 • Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. 2013 poz. 1304)

 

Raje podatkowe – osoby prawne (CIT)

Raje podatkowe – osoby prawne (CIT)

Obowiązuje od 23.05.2017 r.

Kraje szkodliwej konkurencji podatkowej
Księstwo Andory
Anguilla – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Antigua i Barbuda
Sint-Maarten/Curacao – Terytorium Królestwa Niderlandów
Królestwo Bahrajnu
Brytyjskie Wyspy Dziewicze – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Wyspy Cooka – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią
Wspólnota Dominiki
Grenada
Sark – Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej
Hongkong – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej
Republika Liberii
Makau – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej
Republika Malediwów
Republika Wysp Marshalla
Republika Mauritiusu
Księstwo Monako
Republika Nauru
Niue – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią
Republika Panamy
Niezależne Państwo Samoa
Republika Seszeli
Saint Lucia
Saint Vincent i Grenadyny
Królestwo Tonga
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych – Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych
Republika Vanuatu.

Transakcje z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową powodują obowiązek sporządzania dodatkowej dokumentacji

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2017 poz. 997)

Raje podatkowe – osoby fizyczne (PIT)

Raje podatkowe – osoby fizyczne (PIT)

Obowiązujące od 23.05.2017 r.

Kraje szkodliwej konkurencji podatkowej
Księstwo Andory
Anguilla – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Antigua i Barbuda
Sint-Maarten/Curacao – Terytorium Królestwa Niderlandów
Królestwo Bahrajnu
Brytyjskie Wyspy Dziewicze – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Wyspy Cooka – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią
Wspólnota Dominiki
Grenada
Sark – Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej
Hongkong – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej
Republika Liberii
Makau – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej
Republika Malediwów
Republika Wysp Marshalla
Republika Mauritiusu
Księstwo Monako
Republika Nauru
Niue – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią
Republika Panamy
Niezależne Państwo Samoa
Republika Seszeli
Saint Lucia
Saint Vincent i Grenadyny
Królestwo Tonga
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych – Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych
Republika Vanuatu.

Transakcje z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową powodują obowiązek sporządzania dodatkowej dokumentacji

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2017 poz. 998)

Zryczałtowane koszty PIT

Zryczałtowane koszty PIT – koszty uzyskania przychodu

Obowiązujące od 01.01.2001 roku

Stawka Podstawa naliczenia
50% Przychód z tytułu zapłaty za przeniesienie prawa własności projektu wynalazczego, topografii układu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego przez pierwszego właściciela.
50% Przychód z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania projektu wynalazczego, topografii układu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną.
50% Przychód pomniejszony o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami.
20% Przychód pomniejszony o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 (m.in. działalność artystyczna, naukowa, sportowa, przychody arbitrów, biegłych, inkasentów, przychody z umów zlecenia i o dzieło)

Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w zakresie dotyczącym własności intelektualnej umożliwiają odliczenie od przychodu niewymiernej wartości wkładu intelektualnego, a w zakresie dotyczącym umów o świadczenie różnego rodzaju usług zwalniają podatnika z obowiązku dokumentowania wydatków faktycznie ponoszonych w celu uzyskania przychodu.

Jeżeli podatnik udowodni (tzn. udokumentuje), że poniesione przez niego koszty uzyskania przychodu przekraczają koszty określone ryczałtem w ustawie, wówczas może pomniejszyć przychód o faktycznie poniesione wydatki. Pośród nich może znaleźć się wyposażenie, koszty przejazdu, wydatki na zakup literatury czy prasy.

W związku ze zmianami w zakresie podatku vat, od 1 maja 2005r. warto ukształtować stosunek prawny związany ze świadczonymi usługami w taki sposób, aby – zależnie od woli podatnika – usługa była zwolniona z podatku vat, albo była nim opodatkowana. Fakt opodatkowania związany jest z prawem do odliczenia podatku vat związanego z zakupami, zatem opodatkowanie podatkiem vat może być w pewnych wypadkach również metodą optymalizacji podatkowej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176, z późn. zm.):
Art. 22. 9. Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się:

 1. z tytułu zapłaty za przeniesienie prawa własności projektu wynalazczego, topografii układu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego przez pierwszego właściciela – w wysokości 50% uzyskanego przychodu,
 2. z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania projektu wynalazczego, topografii układu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną – w wysokości 50% uzyskanego przychodu,
 3. z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód, (…)
 4. z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 – w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód,(…)”

Koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu – ze stosunku pracy PIT

2009-2017

Miesięczne Roczne
Pracownik miejscowy 111 zł 25 gr 1’335 zł z jednej umowy 2’002 zł 05 gr z wielu umów
Pracownik dojeżdżający 139 zł 06 gr 1’668 zł 72 gr z jednej umowy 2’502 zł 56 gr z wielu umów

 

 

* Kwota zmniejszająca podatek w 2017 roku będzie zróżnicowana w zależności od wysokości dochodów. Sprawdź, ile wynosi kwota wolna od podatku w 2017 roku

Koszty uzyskania przychodów z praw autorskich i pokrewnych – PIT za 2014-2017

Osiągam przychody z tytułu: Standardowo wykazuję koszty: Koszty nie mogą przekroczyć:
z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego 50% przychodu ½ kwoty I progu podatkowego – 42764 zł
z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną 50% przychodu ½ kwoty I progu podatkowego – 42764 zł
z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami

 

50% przychodu, obliczane od przychodu pomniejszonego o składki emerytalne, rentowe, chorobowe, dla których podstawę wymiaru stanowi ten przychód ½ kwoty I progu podatkowego – 42764 zł

Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy określone zostały w ustawie w kwocie zryczałtowanej. Jeżeli zatem pracownik ponosi wyższe koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy, to nie mając możliwości ich odliczenia od dochodu powinien starać się przenieść je na pracodawcę, również pośrednio w postaci podwyżki wynagrodzenia za pracę. Pracownik ma jednak szansę na uwzględnienie kosztów dojazdu do pracy, jednak nie przy wykorzystaniu własnego samochodu.

Pracownik, który uzyskuje przychody z tytułu korzystania przez twórców z ich praw autorskich, ma prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do tej części wynagrodzenia, która pochodzi ze zbycia praw autorskich. Oprócz pracowników zajmujących się twórczością sensu stricto, zasada ta ma zastosowanie również do np. pracowników naukowych uczelni wyższych.

Pracownik, który zawarł z jednym zakładem więcej, niż jedną umowę o pracę, traktowany jest dla celów ustalenia kosztów uzyskania przychodu tak, jak osoba, która zawarła wiele umów o pracę z różnymi zakładami pracy. Zatem z każdego stosunku pracy przysługiwać będą pracownikowi koszty uzyskania przychodu.

Takie same koszty uzyskania przychodu (z takimi samymi limitami rocznymi), jak w przypadku pracowników miejscowych, naliczać należy:

 • osobom wykonującym czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek,
 • należącym do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, bez względu na sposób ich powoływania,
 • osobom uzyskującym przychody na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podstawa prawna

 • art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 15 lit.c) w związku z art. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1588).

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

CIT osoby prawne

CIT osoby prawne – stawki podatku dochodowego

2017

Stawka Podstawa opodatkowania
15% dla grupy małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność – w roku, w którym ją rozpoczęli
19% Dochód ustalony na zasadach ogólnych.
19% Dochód z dywidend oraz inny przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
20% Przychody podatników nie posiadających na terytorium Rzeczypospolitej Polskie siedziby lub zarządu*:

 • z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
 • z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.
10% Przychody podatników nie posiadających na terytorium Rzeczypospolitej Polskie siedziby lub zarządu*:

 • z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
 • uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.

* z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska

Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są nie tylko – jak na to wskazuje nazwa ustawy – osoby prawne. Podatek ten opłacają również:

 • spółki kapitałowe w organizacji, tzn. przed uzyskaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek: cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych;
 • grupy kapitałowe, tzn. grupy co najmniej dwóch spółek spełniających warunki określone w art.1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stawki podatku dochodowego, choć sięgające przed dziesięciu laty 40%, były sukcesywnie zmniejszane.
Od 1 stycznia 2004r.obowiązuje korzystna stawka 19%, która pozwala na znacznie tańsze inwestowanie.
Podatek dochodowy od osób prawnych jest nierozerwalnie związany z prowadzeniem rachunkowości na zasadach określonych w ustawie z 29 września 1994r. o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz.694 z późn. zm.), toteż zasady te mają bardzo istotny wpływ na ostateczny wymiar podatku dochodowego. Jednak zwiększająca się ilość rozbieżności pomiędzy kwotami stanowiącymi koszt podatkowy i koszt rachunkowy wymusza na księgowych obowiązek prowadzenia bardziej szczegółowych ewidencji, niż dawniej.

Podstawa prawna

 • Art19 ust.1, art.21 i 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 54, poz.654 z późn. zm.).

Najem i dzierżawa

Najem i dzierżawa – limity dla zryczałtowanego podatku dochodowego

2010-2016

Przychód Stawka ryczałtu
brak limitu 8,5 %*

*Nowe przepisy wprowadziły korzystne zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym umów najmu zawieranych poza działalnością gospodarczą (wynajem prywatnych nieruchomości). Od 1 stycznia 2010 roku obowiązuje niższa stawka ryczałtu od całego przychodu z najmu. Nie ma już limitu …

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r., Nr 144, poz.930 z późn. zm.):

 • Art. 6. 1a.  Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.
 • Art. 12. 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

3) 8,5 %:
a) przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a,  (…)”

Limity dla ryczałtu

Limity dla ryczałtu

W 2017

Limit*
Działalność samodzielna Dla spółki cywilnej
Podmioty rozpoczynające działalność Brak limitu Brak limitu
Podmioty kontynuujące działalność 250’000 euro** 1.074.440 zł 250’000 euro** 1.074.440 zł

* kurs EURO

**kwotę porównuj z przychodem netto (VAT nie jest przychodem)

03.10.2016 4,2976 zł

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 4 i 6, art. 21 ust. 1b ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930; ze zm.)