Odliczenia ZUS Nowe firmy 2017

Terminowo opłacane najniższe składki ZUS nowych przedsiębiorców w 2017

Za okres
podatku dochodowego
Odliczenie składek ZUS od dochodu Odliczenie składek zdrowotnych
od podatku
z dobrowolnym chorobowym bez dobrowolnego chorobowego
miesięcznie narastająco miesięcznie narastająco miesięcznie* narastająco*
cały 2017 2273,15 zł 2097,85 zł 3064,72 zł
01-12/2017 190,62 zł 2273,15 zł 175,92 zł 2097,85 zł 255,99 zł 3064,71 zł
01-11/2017 190,62 zł 2082,53 zł 175,92 zł 1921,93 zł 255,99 zł 2808,72 zł
01-10/2017 190,62 zł 1891,91 zł 175,92 zł 1746,01 zł 255,99 zł 2552,73 zł
01-09/2017 190,62 zł 1701,29 zł 175,92 zł 1570,09 zł 255,99 zł 2296,74 zł
01-08/2017 190,62 zł 1510,67 zł 175,92 zł 1394,17 zł 255,99 zł 2040,75 zł
01-07/2017 190,62 zł 1320,05 zł 175,92 zł 1218,25 zł 255,99 zł 1784,76 zł
01-06/2017 190,62 zł 1129,43 zł 175,92 zł 1042,33 zł 255,99 zł 1528,77 zł
01-05/2017 190,62 zł 938,81 zł 175,92 zł 866,41 zł 255,99 zł 1272,78 zł
01-04/2017 190,62 zł 748,19 zł 175,92 zł 690,49 zł 255,99 zł 1016,79 zł
01-03/2017 190,62 zł 557,57 zł 175,92 zł 514,57 zł 255,99 zł 760,80 zł
01-02/2017 190,62 zł 366,95 zł 175,92 zł 338,65 zł 255,99 zł 504,81 zł
01/2017 176,33 zł 176,33 zł 162,73 zł 162,73 zł 248,82 zł 248,82 zł
cały 2016   2106,42 zł   1943,96 zł   2977,60* zł

Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

Jak to liczymy? W styczniu 2017 odliczamy składkę za grudzień 2016 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2017 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 366,95 zł za okres 01-02.2017 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2016 i za styczeń 2017 (176,33 + 190,62 = 366,95 zł).

Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.

*Obliczenie rocznej składki zdrowotnej odliczanej w danym roku

W art.27b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o odliczanej składce – jako składce za cały rok. Stąd też najpierw należy zsumować kwoty wpłacone na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta w sumie nie może być wyższa niż 7,75% podstawy wymiaru – również podstawy w całym roku. Sumę wpłat w okresie styczeń-grudzień należy podzielić przez 9,00 i pomnożyć przez 7,75.

Przykład obliczania dla 2017 roku:

11x 297,28 + 288,95 = 3559,03 zł

i dalej 3559,03 /9 *7,75 = 3064,72 zł

Z chwilą wprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, możliwość ich odliczania od podatku dochodowego dotyczyła całości zapłaconych składek. Jednak od 2001r. występują coraz większe rozbieżności pomiędzy kwotą płaconą, a kwotą odliczaną, co oznacza, że nadwyżkę płacimy z własnej kieszeni i nie możemy jej odliczyć nawet od dochodu. Zgodnie z art.199 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ od stycznia 2007 roku składka wynosi 9% podstawy wymiaru.

Rok Składka
Płacona Odliczana
2007-2017 9 % 7,75 %

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.):

Art. 26. 1. Podstawę obliczenia podatku (…) stanowi dochód (…) po odliczeniu kwot:
(…)

2) składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.):

a) zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
(…)

– odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

 

Art. 27b. 1. Podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (…)
– obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52 i 52a oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

3. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.”

Jedna uwaga do wpisu “Odliczenia ZUS Nowe firmy 2017

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s