Sprzedaż wysyłkowa

Sprzedaż wysyłkowa

Obowiązujące od 1 lipca 2014 r.

Kraj Limit
Austria 35’000 EUR
Belgia 35’000 EUR
Bułgaria 70’000 BGN = 35’791 EUR
Chorwacja 270’000 HRK
Cypr 35’000 EUR
Czechy 1’140’00 CZK = 46’570 EUR
Dania 280’000 DKK = 37’557 EUR
Estonia 35’151 EUR
Finlandia 35’000 EUR
Francja 100’000 EUR
Grecja 35’000 EUR
Hiszpania 35’000 EUR
Holandia 100’000 EUR
Irlandia 35’000 EUR
Litwa 125’000 LTL = 36’203 EUR
Luksemburg 100’000 EUR
Łotwa 24’000 LVL = 34’052 EUR
Malta 35’000 EUR
Niemcy 100’000 EUR
Polska 160’000 PLN = 40.293 EUR
Portugalia 35’000 EUR
Słowacja 35’000 EUR
Słowenia 35’000 EUR
Szwecja 320’000 SEK = 36’232 EUR
Rumunia 118.000 RON = 28’012 EUR
Węgry 8’800’000 HUF = 32’257 EUR
Wielka Brytania 70’000 GBP = 81’843 EUR
Włochy 35’000 EUR
* dla dostawców z UE wysyłających do Polski
Źródło: http://ec.europa.eu

W przypadku sprzedaży wysyłkowej, tzn. sprzedaży towarów na rzecz podmiotów nie będących podatnikami podatku od wartości dodane, jeżeli towary nie są nowymi środkami transportu oraz nie są montowane przez dostawcę na miejscu dostawy, możliwe jest opodatkowanie w miejscu rozpoczęcia dostawy, w ramach limitów określanych przez poszczególne państwa członkowskie UE.

Przekroczenie limitu dostaw do danego kraju powoduje obowiązek rozliczania podatku w tym właśnie kraju. Podatnik może również począwszy od pierwszej dostawy opodatkować się w kraju zakończenia wysyłki, np. ze względu na niższe stawki podatkowe tam obowiązujące.

Należy jednak wziąć pod uwagę koszty obsługi podatkowej na miejscu.
Jeżeli limit został przekroczony, to kolejna dostawa jest opodatkowana na zasadach ogólnych, a w roku następnym po takim przekroczeniu limitu nie można skorzystać z wygodniejszych zasad opodatkowania.

Limity sprzedaży wysyłkowej mają takie znaczenie, iż dokonując sprzedaży wysyłkowej do danego kraju w ramach limitu dla danego kraju podatnik ma możliwość wyboru miejsca opodatkowania dostawy.

Jedynie limity dla Polski wynikają z polskich aktów prawnych. Limity innych państw podano na podstawie dostępnej literatury.

Podstawa prawna

  • Art. 34 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. U. E L 347) jako podstawa: Z zastrzeżeniem spełnienia poniższych warunków przepisy art. 33 nie mają zastosowania do dostaw towarów wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego, w przypadku gdy to państwo członkowskie jest państwem członkowskim zakończenia wysyłki lub transportu towarów:
  1. a) dostarczane towary nie są wyrobami podlegającymi akcyzie;
  2. b) całkowita wartość, z wyłączeniem VAT, takich dostaw dokonanych na warunkach przewidzianych w art. 33 w tym państwie członkowskim nie przekracza kwoty 100 000 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej w danym roku kalendarzowym;
  3. c) całkowita wartość, z wyłączeniem VAT, dostaw towarów innych niż wyroby podlegające akcyzie dokonanych na warunkach przewidzianych w art. 33 w tym państwie członkowskim nie przekroczyła kwoty 100 000 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej w poprzednim roku kalendarzowym.
  4. Państwo członkowskie, na którego terytorium znajdują się towary w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu do nabywcy, może ograniczyć próg, o którym mowa w ust. 1, do kwoty 35 000 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej, jeżeli to państwo członkowskie obawia się, że próg 100 000 EUR może prowadzić do poważnych zakłóceń konkurencji.
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Nr 54, poz. 535):

Art. 23. 2. W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku, od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.

Art. 24. 2. W przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną poza terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 160 000 zł.

Jedna uwaga do wpisu “Sprzedaż wysyłkowa

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s