Współczynnik urlopowy 2017

Współczynnik urlopowy 2017

Każdemu pracownikowi, który nie mógł wykorzystać swojego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy przysługuje ekwiwalent pieniężny. Do jego obliczenia niezbędne jest ustalenie wysokości współczynnika urlopowego.

W celu ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego jaki przysługuje pracownikowi za 1 dzień urlopu wypoczynkowego należy posłużyć się tzw. współczynnikiem urlopowym. Współczynnik ten ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje wyłącznie do obliczania ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w tym roku.

Współczynnik urlopowy obowiązujący w 2017 roku

 

Wymiar czasu pracy Wysokość współczynnika urlopowego

Pracownicy pełnoetatowi

20,83
Pracownicy na 1/4 etatu

5,21

Pracownicy na 1/3 etatu

6,94
Pracownicy na 1/2 etatu

10,42

Pracownicy na 3/4 etatu

15,62

Uwaga! Jak liczyć wspólczynnik urlopowy

Sposób obliczania współczynnika urlopowego określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1353). Zgodnie z rozporządzeniem, aby obliczyć współczynnik urlopowy na dany rok kalendarzowy należy od liczby dni w danym roku kalendarzowym odjąć łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dodatkowych dni wolnych od pracy, a następnie wynik podzielić przez 12.

Przykład

Obliczanie współczynnika urlopowego na 2017 rok.

W przypadku pracowników pełnoetatowych współczynnik urlopowy w 2017 wyniesie 20,83. Wynika to z następującego obliczenia:

[365 dni – (53 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 soboty)] : 12 = 251 : 12 = 20,83

 

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się w taki sam sposób, przy czym obniża się go proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. I tak współczynnik urlopowy w 2017 roku dla pracownika zatrudnionego na:

  • 1/4 etatu wyniesie 5,21 (1/4 x 20,83),
  • 1/3 wyniesie 6,94 (1/3 x 20,83),
  • 1/2 wyniesie 10,42 (1/2 x 20,83),
  • 3/4 wyniesie 15,62 (3/4 x 20,83).

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14; ost. zm. w Dz. U. z 2009 r. nr 174, poz. 1353)

Jedna uwaga do wpisu “Współczynnik urlopowy 2017

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s